VN30 ( 0%)
KL: 0 tr GT: 0 tỷ
0 (0) 0 0 (0)
VNINDEX ( 0%)
KL: 0 tr GT: 0 tỷ
0 (0) 0 0 (0)
HNX30 ( 0%)
KL: 0 tr GT: 0 tỷ
0 (0) 0 0 (0)
VN30F1M ( 0%)
Mở cửa
KL: 0 GT: 0 tỷ
0 0 0
PTS TC Trần Sàn Tổng KL Bên mua Giá KL +/- Bên bán Giá ĐTNN
+/- Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3 Cao TB Thấp Mua Bán