VN30
VN30 ( %)
CP Tỷ
VNINDEX
VNINDEX ( %)
CP Tỷ
VNXALLSHARE
VNXALLSHARE ( %)
CP Tỷ
HNX30
HNX30 ( %)
CP Tỷ
VN30F1M
VN30F1M ( %)
Tỷ

Độ sâu thị trường

Tổng KL: CP
Tổng giá trị: Tỷ VND
KL Mua
Giá Mua
Giá bán
KL Bán
Sàn :
TC :
Trần :
Thấp:
TB:
Cao:
NN Mua:
NN Bán:
Dư NN: