VN30

Top ảnh hưởng chỉ số

  1 ngày  
VNINDEX
VN30
HNX
HNX30
Đầu ngày chưa có giá
Mức đóng góp tăng
Mức đóng góp giảm

Top 10 cổ phiếu tăng giá

GTGD:  Tất cả  
  1 ngày  
Sàn:  HOSE  
Giá
+/-
Tổng KL
Không có dữ liệu

Top 10 cổ phiếu giảm giá

GTGD:  Tất cả  
  1 ngày  
Sàn:  HOSE  
Giá
+/-
Tổng KL
Không có dữ liệu