VN30
VN30 ( %)
CP Tỷ
VNINDEX
VNINDEX ( %)
CP Tỷ
VNXALLSHARE
VNXALLSHARE ( %)
CP Tỷ
HNX30
HNX30 ( %)
CP Tỷ
VN30F1M
VN30F1M ( %)
Tỷ
PTS TC Trần Sàn Tổng KL Bên mua Giá KL +/- Bên bán Giá ĐTNN
+/- Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3 Cao TB Thấp Mua Bán
ACB
31.00
33.15
28.85
BID
37.00
39.55
34.45
BVH
63.80
68.20
59.40
CTG
27.00
28.85
25.15
FPT
100.20
107.20
93.20
GAS
109.80
117.40
102.20
GVR
26.80
28.65
24.95
HDB
24.05
25.70
22.40
HPG
41.80
44.70
38.90
KDH
46.10
49.30
42.90
MBB
28.00
29.95
26.05
MSN
117.00
125.10
108.90
MWG
146.60
156.80
136.40
NVL
80.80
86.40
75.20
PDR
61.00
65.20
56.80
PLX
45.80
49.00
42.60
PNJ
106.50
113.90
99.10
POW
13.90
14.85
12.95
SAB
167.50
179.20
155.80
SSI
28.85
30.85
26.85
STB
25.50
27.25
23.75
TCB
41.50
44.40
38.60
TPB
33.60
35.95
31.25
VCB
79.40
84.90
73.90
VHM
68.70
73.50
63.90
VIC
79.80
85.30
74.30
VJC
128.00
136.90
119.10
VNM
70.20
75.10
65.30
VPB
34.15
36.50
31.80
VRE
29.60
31.65
27.55