VN30 ( 0%)
KL: 0 tr GT: 0 tỷ
0 (0) 0 0 (0)
VNINDEX ( 0%)
KL: 0 tr GT: 0 tỷ
0 (0) 0 0 (0)
HNX30 ( 0%)
KL: 0 tr GT: 0 tỷ
0 (0) 0 0 (0)
VN30F1M ( 0%)
Mở cửa
KL: 0 GT: 0 tỷ
0 0 0
( 0%)
Sàn:
TC:
Trần:
Thấp:
TB: -
Cao:
Tổng: 0 HĐ 0 tỷ
NN Mua: 0 HĐ
NN Bán: 0 HĐ