VN30
VN30 ( %)
CP Tỷ
VNINDEX
VNINDEX ( %)
CP Tỷ
VNXALLSHARE
VNXALLSHARE ( %)
CP Tỷ
HNX30
HNX30 ( %)
CP Tỷ
VN30F1M
VN30F1M ( %)
Tỷ

Top ảnh hưởng chỉ số

  1 ngày
VN-INDEX
VN30
HNX
HNX30
Đầu ngày chưa có giá
Mức đóng góp tăng
Mức đóng góp giảm

Top 10 cổ phiếu tăng giá

GTGD:  ≥ 1 tỷ
  1 ngày
Sàn:  Tất cả
Giá Thay đổi
Tổng KL
Không có dữ liệu

Top 10 cổ phiếu giảm giá

GTGD:  ≥ 1 tỷ
  1 ngày
Sàn:  Tất cả
Giá Thay đổi
Tổng KL
Không có dữ liệu