VN30
VN30 ( %)
CP Tỷ
(0) 0 0 (0)
VNINDEX
VNINDEX ( %)
CP Tỷ
(0) 0 0 (0)
VNXALLSHARE
VNXALLSHARE ( %)
CP Tỷ
0 0
HNX30
HNX30 ( %)
CP Tỷ
(0) 0 0 (0)
VN30F1M
VN30F1M ( 0%)
0 0 Tỷ
0 0
Mở cửa
PTS TC Trần Sàn Tổng KL Bên mua Giá KL +/- Bên bán Giá ĐTNN
+/- Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3 Cao TB Thấp Mua Bán