VN30
VN30 ( %)
CP Tỷ
(0) 0 0 (0)
VNINDEX
VNINDEX ( %)
CP Tỷ
(0) 0 0 (0)
VNXALLSHARE
VNXALLSHARE ( %)
CP Tỷ
0 0
HNX30
HNX30 ( %)
CP Tỷ
(0) 0 0 (0)
VN30F1M
VN30F1M ( 0%)
0 0 Tỷ
0 0
Mở cửa

Độ sâu thị trường

Tổng KL: CP
Tổng giá trị: Tỷ VND
KL Mua
Giá Mua
Giá bán
KL Bán
Sàn :
TC :
Trần :
Thấp:
TB:
Cao:
NN Mua:
NN Bán:
Dư NN: