VN30   ( %)
KL: 0 tr GT: 0 tỷ
(0) 0 0 (0)
VNINDEX   ( %)
KL: 0 tr GT: 0 tỷ
(0) 0 0 (0)
VNXALLSHARE   ( %)
KL: 0 tr GT: 0 tỷ
0 0
HNX30   ( %)
KL: 0 tr GT: 0 tỷ
(0) 0 0 (0)
VN30F1M   ( 0%)
Mở cửa
KL: 0 GT: 0 tỷ
0 0

Độ sâu thị trường

Tổng KL: CP
Tổng giá trị: Tỷ VND
KL Mua
Giá Mua
Giá bán
KL Bán
Sàn :
TC :
Trần :
Thấp:
TB:
Cao:
NN Mua:
NN Bán:
Dư NN: